Welkom op de website van de Stichting Nuenen-Guatemala
De stichting wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van Guatemala.
Sinds 2010 hebben de parochies van Nuenen een uitwisselingsproject met de parochie van Tucurú. Het is niet beperkt gebleven tot de parochies; vanuit bredere lagen van de Nuenense bevolking is belangstelling getoond voor dit uitwisselingsproject.

De Stichting Nuenen–Guatemala stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen Nuenen en Guatemala, in het bijzonder met de gemeenschap van Tucurú.

Daarnaast geven we materiële en immateriële steun aan mensen die werken aan de opbouw van een vrije en democratische samenleving in Guatemala. Wij steunen organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden.

Wilt u één van onze projecten steunen dan kan dit door overmaking van uw gift naar bankrekening: NL64 RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen–Guatemala (ANBI-keurmerk).Beste vrienden van de Stichting Nuenen-Guatemala,
Negro stuwmeer waartegen vroeger Maya's
protesteerden met gevolg vele doden.


Een delegatie van onze stichting is 14 september jl. vertrokken voor een tweede reis naar Guatemala (de eerste was in 2012). Het doel is om onder andere projecten te bezoeken, die wij steunen, en ook om de zusterband van de parochie met de parochie in Tucurú te versterken.

Graag willen wij u op de hoogte houden van onze reis .

U kunt Hier het verslag lezen.
Johan Ebberink voorzitter Stichting Nuenen-Guatemala

Voor meer informatie:
Stichting Nuenen–Guatemala
Park 33
5671 GB Nuenen

U vindt HIER de financiële gegevens van de stichting (ANBI)


Laatste update:  14 september  2017

Ontwerp: ©Herman Bulle